Category: Ibadah

 • Persentuhan Kulit Laki-laki dan Perempuan tidak Membatalkan Wudhu

  Di kalangan para ulama terdapat perbedaan pemahaman dalam menafsirkan QS. Al Maidah ayat 6. Menurut Ali dan Ibnu Abbas, makna aw lamastumu al nisa adalah bersetubuh. Sedangkan menurut Umar bin Khattab dan Ibnu Masud memaknainya sebagai persentuhan kulit. Perbedaan pemaknaan ini mengakibatkan perbedaan pendapat tentang batal tidaknya wudhu seseorang karena persentuhan kulit laki-laki dan perempuan. […]

 • Penjelasan Seputar Sujud Sahwi

  Dalam ibadah salat, seharusnya kita menjalankannya dalam keadaan khusyu’. Namun sebagai manusia, tak jarang kita terganggu dan hilang fokus. Hal ini terkadang membuat kita lupa dan ragu dengan jumlah rakaat yang kita kerjakan. Jika lupa atau ragu dalam salat, Nabi Saw menganjurkan agar melakukan sujud sahwi. “Bila seseorang salat, setelah dua rakaat ia berdiri, kalau […]

 • Faktor Apa Saja yang Menyebabkan Terjadinya Khulu’?

  MUHAMMADIYAH.OR.ID, BANDUNG — Secara etimologis khulu’ berasal dari bahasa arab yaitu khala’a – yakhlu’u – khal’an yang berarti mencabut, melepaskan. Secara terminologi khulu’ dalam kitab at-Ta’rifat oleh al-Jurjawi disebutkan: hilangnya ikatan pernikahan dengan adanya pemberian (tebusan). Dalam Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 pasal 19 disebutkan perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan, di antaranya: Salah […]

 • Perempuan Haid Boleh Masuk Masjid dan Ikut Pengajian

  MUHAMMADIYAH.OR.ID, BANDUNG — Para ulama berbeda pendapat tentang hukum perempuan haid masuk masjid. Ada yang melarang dan ada juga yang membolehkan. Dalil yang digunakan bagi yang melarang adalah hadis Nabi saw sebagai berikut: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Muhammad bin Yahya, mereka berkata telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim, telah […]

 • Mencicil Utang pada Tuhan

  Sedang Mengalami Dinamika Kehidupan? Al Qur’an dan Sunnah Jawabannya

  Ilham Ibrahim Salah satu konsep penting dalam al-Qur’an adalah tentang “din”. Kata “din” menunjuk kepada makna-makna yang berbeda, seperti hari akhirat (QS. Al Fatihah: 3), hari kiamat (QS. Al Hijr: 35), balasan (QS. Az Zariyat: 6), dan sebagainya. Sebagian besar ayat Al-Qur’an menunjukkan kata din dengan arti agama. Sayangnya, di masyarakat luas istilah din jarang […]

 • Puasa Asyura dalam Riwayat Hadits Ibnu Abbas dan Aisyah RA

  Muharram merupakan permulaan tahun dalam kalender Islam yang menandai pergantian tahun Hijriyah. Keberadaan Muharram disebut bulan yang mulia merujuk pada firman Allah SWT yang disebutkan dalam surat At Taubah ayat 36 dan hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah Saw bersabda: dalam setahun ada dua belas bulan, di antaranya ada empat bulan yang […]

 • Progresif! Muhammadiyah Anjurkan Kurban Idhul Adha untuk Solidaritas Kemanusiaan Masa Pandemi

  Kurban dalam istilah fikih adalah udhiyyah. Artinya, penyembelihan hewan ternak saat matahari naik (dhuha) pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik untuk mendekatkan diri kepada Allah (taqarrub ila-llah). Kurban adalah praktik keagamaan yang berakar dari risalah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS sebagai wujud ubudiyah kepada Allah SWT. Dari perspektif […]

 • Tiga Makna Zakat yang Dilupakan, Apa Saja?

  Zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam. Perintah menunaikan zakat biasanya sering disebut di dalam al-Qur’an bergandengan dengan perintah salat, aqiimu al-shalaata wa aatu al-zakaata (dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat). Pelaksanaan salat melambangkan hubungan baik seseorang dengan Tuhan, sedangkan zakat adalah lambang harmonisnya hubungan sesama manusia. Bahkan zakat dipandang sebagai realitas kebajikan sosial sekaligus […]

 • Taysir dan Mashlahat dalam Ibadah, Apa itu?

  Ujian iman dalam Islam salah satunya melalui penderitaan. Tidak dikatakan beriman manakala seorang muslim dalam hidupnya ditempa terlebih dahulu dengan berbagai penderitaan. Dalam QS. al-Baqarah ayat 155-157 dan al-Taghabun ayat 11 menjelaskan bahwa Allah memberikan penderitaan berupa sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta untuk menyeleksi hamba-hamba-Nya. Allah berjanji akan mengangkat derajat manusia yang mampu menerima […]

 • Rakaat Tarawih Muhammadiyah, 4-4-3 atau 2-2-2-2-2-1?

  MUHAMMADIYAH.ID, JAKARTA – Momentum bulan Ramadan dikenal dengan dua jenis ibadah yang paling khas, yakni ibadah puasa dan ibadah salat tarawih. Terkait ibadah puasa, umat Islam memiliki kesatuan pendapat mengenai kaifiyah caranya. Yakni menahan berbagai hal yang membatalkan puasa dari terbit hingga tenggelamnya fajar. Hal yang membatalkan tersebut antara lain makan-minum, hubungan suami-istri di siang […]

1 2 3 10
Next Page